Aby automatycznie wypełnić wiele komórek w jednej kolumnie, należy zaznaczyć je myszką, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Ustaw komórki”.

 

 

A wtedy pojawi się wybór możliwości wypełnienia.