Może być kilka powodów, braku zwierząt na liście działań.

 

  • Prawdopodobnie okres raportu nie obejmuje brakujących zwierząt. Okres można zmienić w punkcie Wybór własny pola Okres. Można spróbować przedłużyć okres, aby sprawdzić, czy zwierzęta zostaną uwzględnione.
     
  • Czy ostatnio dokonano rejestracji zwierząt, których brakuje na liście działań? Na przykład, czy wpisano odsadzenia wszystkich loch, które miały być na liście kryć?
     
  • Jeśli listę sporządzono z na odległy okres w przyszłości, istnieje możliwość że na liście zabraknie niektórych zwierząt. Powodem tego może być to, że nie dokonano jeszcze wszystkich rejestracji.