Aby wprowadzić swój adres i dane kontaktowe w PigVision, należy przejść do menu Ogólne, a następnie Wybierz stado. Tutaj można zmienić swój adres, e-mail i inne dane kontaktowe.