Przejdź na www.agrovision.com

Kliknij

Wybierz preferowany język po lewej stronie ekranu i użyj linku: „Click here if you do not know the password.”

 

 

Wprowadź swój pięciocyfrowy Username oraz adres e-mail.

Kliknij „Send”