Aby znaleźć wszystkie zwierzęta usunięte ze stada (czy to przez wybrakowanie, czy też na skutek upadku) należy przejść do menu Lochy / Knury – Zwierzę – PigVision – Zwierzęta usunięte, tutaj znajduje się lista wszystkich zwierząt, które zostały zarejestrowane jako usunięte.