Kliknij odpowiednią kolumnę i naciśnij klawisz F2, a następnie będziesz mieć możliwość zmiany jej treści.

 

Na przykład, aby zmienić istniejący kod, przejdź do okna konfiguracji kodów i kliknij jeden raz kod, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz F2 na klawiaturze.

 

 

W powyższym przykładzie chcesz zmienić kod 43 na CH. Zaznacz kod 43, a następnie naciśnij klawisz F2 i wpisz CH i naciśnij Enter, aby zakończyć, a zmiana zostanie wprowadzona. Wszystkie wpisy poprzednio wprowadzone jako 43 będą teraz wyświetlane jako CH w oknach wprowadzania danych.

 

Tylko w oknach menu Ogólne oraz części okien w punkcie Ogólne rejestracje możliwa jest edycja szarych kolumn z użyciem klawisza F2.