Aby zmienić datę na jaką lista stada ma być sporządzona, należy przejść do menu OrganizacjaLista stada

 

 

Możesz także kliknąć ikonę na pulpicie PigVision: 

 

Pojawi się to okno:

 

 

 

Tutaj można wprowadzić datę samodzielnie, może to być data z przyszłości lub data wsteczna. 

 

Inną opcją jest kliknięcie małej ikony kalendarza po lewej stronie:

 

 

Następnie pojawi się kalendarz z możliwością wyboru daty:

 

 

 

Po wybraniu żądanego dnia i kliknięciu OK zostanie wygenerowana lista kontrolna.