Aby drukować listy działań, należy przejść do menu OrganizacjaDziałania:

 

lub przez ikonę z pulpitu - .

 

Otworzy się okno jak poniżej:

 

 

 

 

W powyższym oknie odznaczamy wszystkie raporty klikając pole Wszystkie w lewym dolnym rogu. Wybieramy zakres dat, zaznaczamy wybraną opcję i klikamy przycisk Lista rejestracji.

 

Przy pierwszym otwarciu danego raportu należy wybrać odpowiedni układ okna.

 

 

Drukować można klikając ikonę drukarki , lub też z okna listy działań klikając przyciski Drukuj lub Podgląd.