Kliknij Edytuj pod polem Grupowanie po lewej stronie okna raportu. Otworzy się tabela z możliwością wyboru okresów dla jakich mają być podsumowane wskaźniki. Można też dołączyć kolumny z odchyleniem wyników od planu.