Klikamy nazwę bieżącego układu w polu Wydruk, aby go zaznaczyć, a następnie klikamy ponownie, aby wyświetlić podgląd wydruku. Można też wybrać jeden z pozostałych układów wydruku. Wykres zostanie wydrukowany na jednym arkuszu A4.