Mała strzałka na nagłówku kolumny oznacza, że dane są sortowana albo malejąco albo rosnąco względem zawartości tej kolumny. Aby uzyskać sortowanie wtórne, przytrzymaj przycisk CTRL na klawiaturze, a następnie kliknij drugą kolumnę. Zastosowaniem tego może być np. sortowanie najpierw według daty a następnie według numeru zwierzęcia.