Dostępne są obie kolumny, co pozwala na wprowadzanie wartości w dowolnie wybranej jednej z nich. Po wprowadzeniu program automatyczne obliczy drugą wartość.