Aby wprowadzić upadki prosiąt klikamy ikonę Upadki prosiąt na głównym ekranie PigVision lub wybieramy menu Lochy / Knury – Upadki prosiąt

 

 

Wprowadzamy numer lochy, datę, liczbę prosiąt i kod. 

 

 

Można również wprowadzić je na karcie lochy za pomocą ikony upadków prosiąt:

 

 

Aby sprawdzić kody w oknie wprowadzania danych, należy ustawić kursor w kolumnie kodu, a następnie nacisnąć klawisz F5 na klawiaturze lub kliknąć ikonę lornetki  u góry ekranu.

 

W celu sprawdzenia lub uzupełnienia kodów dla upadków prosiąt należy przejść do opcji Kody przyczyn w menu Ogólne.