Przejdź do ekranu wprowadzania danych, a następnie kliknij dwukrotnie numer zwierzęcia, a pojawi się karta lochy. Od teraz, bez względu na to, dla jakiego zwierzęci wprowadzasz dane, zostanie wyświetlona karta tej konkretnej lochy.