Beregningsgrundlag

% faringer med mindre end 11 levende fødte
Beskrivelse Denne indikator tæller faringerne i den valgte periode og frafiltrerer antallet af søer, der har haft mindre end 11 levendefødte pattegrise....
Thu, 25 Maj, 2023 kl. 1:10 PM
Beregnet dødelighed %
Beskrivelse: Denne indikator viser procentdelen af grise, der er døde før fravænning. Det samlede antal pattegrise, der er døde i perioden faring til fr...
Thu, 25 Maj, 2023 kl. 2:57 PM