I PigVision er der generelt tre funktioner og disse er alle uddybet herunder.

Filterlinje

I alle registreringsvinduer i programmet er det muligt at aktivere en filterlinje. Denne aktiveres på ikonet  øverst i registreringsvinduerne og linjen ses derefter som en grøn linje i vinduet. Se eksempel:

Du kan benytte filterlinjen til f.eks. at filtrere registreringsvinduet til et bestemt dyrnr., bestemt datointerval, bestemt antal grise osv. Ved at højre-klikke på filterlinjen i en kolonne, får du en række muligheder for filtreringen. I eksemplet nedenfor er der filtreret på både datointerval og et bestemt antal levende fødte. Derved ses også at antal poster til venstre for filterikonet falder:

Ved at højre-klikke i filterlinjen er der forskellige muligheder, som kan benyttes i filterlinjen. Hvis du fx højre-klikker på filterlinjen i Dato-kolonnen, kan du fx vælge at se antal registreringer i den sidste måned.

I programmet er der en række specialtegn, som kan benyttes i filterlinjen, og disse ses i skemaet herunder.

&

Og

~

Tom

|

Eller

!

Ikke/inkluder ikke

A

Præcis den tekst, der søges på

A*

A efterfulgt af tekst (af ubestemmelig længde)

*A

Tekst inden A

*A*

Tekst før og efter A

Større end

< 

Mindre end

=

Lig med

>=

Større end og/eller lig med

<=

Mindre end og/eller lig med

05-11-20<=<=10-11-20Mellem to datoer, begge inkluderet.
05-11-20<<10-11-20Mellem to datoer.

?

Vilkårligt tegn (fx st? Kan være stald, sti osv.)

??????

Begrænser til et bestemt antal cifre. I dette tilfælde 6 cifre

?*

Et vilkårligt tegn i feltet + ekstra tekst (af ubestemmelig længde)

*10??*

Først tekst efterfulgt af 10 + 2 vilkårlige felter + ekstra tekst

2000<=<=2020Mellem to tekst værdier. 
2000<=n<=2020Når 'n' tilføjes vises alene numeriske værdier.

%

I Lokations-kode-kolonner kan du taste % efterfulgt at lokations-koden, og derefter vil lokationen blive forudfyldt med koden, som er tastet efter %-tegnet

Sortering

Ved at klikke på et kolonne-navn sorteres kolonnen. Sorteringen vises med en trekant ved kolonne-navnet og i eksemplet herunder er dato-kolonnen sorteret med de nyeste datoer nederst i vinduet og hvis du trykker på Dato igen, vil de ældste datoer være nederst i vinduet.

Hvis du fx vælger at sortere dyrnr., vises først de dyr med 1 forrest, dvs. dyrnr. 10 kommer før fx dyrnr. 2. Hvis du benytter bogstaver, kommer dyr med a før dyr med b, men dyr aa, kommer dog senere end dyr b. Dette skyldes at programmet sorterer dyrene efter tal/bogstavs-rækkefølge og tager ikke hensyn til antal tegn/bogstaver. Dette ses i eksemplet herunder.

Hvis du i stedet vil have vist tallene/bogstaverne i rækkefølge, dvs. 1, 2, 3 osv., så hold Alt-knappen nede og derefter tryk på kolonnenavnet Dyrnr. Programmet sorterer derved dyrene efter tal/bogstavslængde. Se eksempel herunder.

Hvis du ønsker at sorterer to kolonner i forhold til hinanden, så sorter først den primære kolonne, dvs. den kolonne, som du ønsker den anden kolonne sorteret efter. Hold derefter Ctrl- tasten + Alt-tasten nede og klik på kolonne-navnet for den anden kolonne, som også skal sorteres. I eksemplet herunder er dyrenumrene sorteret indenfor løbningsdatoer.

Sumlinje

I alle registreringsvinduer i programmet er det muligt at aktivere en sum-/gennemsnitslinje. Denne aktiveres på ikonet  øverst i registreringsvinduerne, hvorefter programmet spørger, om du ønsker at beregne summen og hvis du klikker "Ja", ses linjen derefter, som en grå linje i bunden af vinduet. Se eksempel:

Øverst i Sumlinjen ses den totale sum, for kolonnerne i vinduet og nederst vises en gennemsnitslinje for den aktuelle kolonne. Dvs. i eksemplet herover ses øverst, at der totalt er 29740 faringer med 746169 levende fødte og 53404 dødfødte, hvilket henholdsvis er 16,0 og 1,8 i gennemsnit. Benyttes filterlinjen samtidig, kan man fx filtrere på et datointerval og derved se, hvor mange levendefødte grise, der er født i dette interval, som i eksemplet herunder.

I dette eksempel er der lavet en filtrering på 1 måned.