’Kuldberegning’ afgør, hvordan et kuld beregnes/vises i beregningerne.

OBS: Effektanalyser beregnes på dyrets hele kuld og et kuld starter i det øjeblik, der registreres en løbning på soen/polten i ét kuld og slutter, når der registreres en ny løbning i næste kuld eller dyret afgår. Dvs. hvis en so’s kuld er medtaget i analysen, vises fx alle løbninger i soens kuld eller alle spildfoderdage i kuldet, trods at nogle løbninger/spildfoderdage i kuldet er udenfor perioden, der er valgt

’Hændelser i perioden’ er afgrænsning af hvilken hændelse, der betinger at data kommer med i beregningen.


Valg under Kuldberegning

  • Hele kuld: Vil hele soens resultat vises ud fra samme hændelse. Dvs. hvis soen løbes én ugedag, men løbes om en anden ugedag, vil hele kuldets resultat være vist under den første uge/løbedag 
  • Opdel løbninger i hele kuld: Vil løbninger i samme kuld være opdelt på fx de forskellige uge/løbedage 
  • Opdel fravænninger i hele kuld: Vil fravænninger i samme kuld være opdelt på fx de forskellige ugedage

 

Bemærk:

Da det er en effektanalyse og det er effekten af en specifik hændelse, der analyseres, bør slutdatoen være minimum fire måneder tilbage, hvis man analyserer tjenester og 1 måned tilbage, hvis man analyserer faringer. Dette er det tidligste, du kan se, hvilken effekt det har på det aktuelle kuld.

Et kuld regnes fra 1. løbning og afsluttes med 1. løbning af næste kuld eller en afgang. Dvs. hvis en so indgår i analysen, vil alle løbninger og spilddage i det kuld blive vist, selvom nogle af dem muligvis ikke er indenfor den angivne periode.


Relaterede emner:

Periode- og begrænsnings-valg i Analyse søer