Det er muligt at finde en so hvis du kun har hendes ID-nummer eller kun hendes sonummer.  

Gå til “Søer/orner”-menuen, “Dyr”, “PigVision” og vælg “1 Stamdyr”.  

 

 

 

Så skal du tilføje en kolonne med ID-nummer. I den grønne filterlinje ovenover kolonnen med ID-nummer kan du søge på nummeret og derved finde frem til det tilhørende sonummer og omvendt.