Hvis du vil flytte en so fra en lokation til en anden, skal du gå til “Søer/orner” menuen og vælge “Flyt so”. Et nyt vindue åbnes og her taster du sonummeret, den dato du har flyttet soen og koden på den lokation du har flyttet hende til.