Hvis du vil lave om i de indgangsdata, der er tastet på en so, klikker du på “Søer/orner”, “Indgang” og du vælger det layout, du bruger, når du taster indgange. Her kan du søge efter sonummeret ved at bruge den grønne filterlinje, hvis du ikke kan se linjen, klikker du på følgende ikon: 

 

Figur 

 

Når du har søgt på sonummeret og vil registrere ny data eller ændre i de data, der allerede er, klikker du på den aktuelle celle og du kan nu ændre i data.