Hvis du gerne vil sende en rapport eller en liste i en mail direkte fra PigVision, laver du rapporten eller listen og vælger “Udskriv”. Der kommer nu et nyt vindue frem, hvor du kan se udskriften. I toppen kan du klikke på “Send som e-mail, vist i den grønne cirkel på billedet:  

 

Figur 

 

Du kan nu vælge at indtaste en mailadresse eller vælge i drop-down menuen, hvis personen er oprettet under dine forretningsforbindelser.