Når en so er afgået, er alle hendes data “låst” og der kan ikke registreres noget nyt eller laves nogle ændringer på hende, medmindre afgangsdatoen bliver slettet. 


Herefter kan du lave de ændringer du ønsker, og så taste afgangsdatoen igen.