Hvis du vil ændre faringsdatoen, der automatisk udregnes af programmet, kan det gøres på to måder. Enten kan du vælge at ændre længden på drægtighedsperioden for alle søer eller du kan få programmet til at udregne en gennemsnitlig faringsdato på baggrund af længden på tidligere drægtigheder (først muligt fra 2. kuld).  

Hvis du vil ændre længden af drægtighedsperioden for alle søer, så klikker du på “Generelt, “Opsætning”, “Løbegrupper” og så ser du dette vindue: 

 

 

 

Så ændrer du tallet i boksen ud for “Drægtighedsperiode” til det ønskede tal. For at undgå dine løbegrupper ændres, skal du også ændre “Diegivningsperiode” eller “Dage fra fravænning til løbning”, så “Totale dage” stadig er 149 dage. Så klikker du “Ok” og dine kommende faringsdatoer ændres på alle sokort.  

Hvis du ønsker, at programmet udregner en gennemsnitlig faringsdato baseret på længden af tidligere drægtigheder, så skal du klikke på “Generelt”, “Opsætning”, “Beregning” og så “Andre”. Du vil nu se dette vindue: 

 

 

 

Her klikker du på den lille pil, der er i boksen, hvor der står “Fast” til højre “Beregn forv. faringsdato" og ændrer det til “Gns.”. Så klikker du “Ok” og alle dine kommende faringsdatoer beregnes på ny