Hvis du bruger Pigvision online, vil du i de fleste tilfælde starte programmet med dette ikon . Hvis du har denne løsning, ligger dine data på AgroVisions server og vi sørger for at dit program altid er opdateret til nyeste version. Hvis dine data ligger på en anden server end AgroVisions, så kontakt venligst din systemadministrator vedr. opdateringer.


Hvis du har programmet installeret lokalt, dvs. du bruger dette ikon  til at starte programmet med, så vil du jævnligt skulle opdatere programmet.

 

PigVision tjekker automatisk, om der er kommet en ny version, hver gang du starter programmet og hvis der er kommet en ny version, vises dette vindue, hvor du kan vælge at opdatere programmet:

 


 

Vil du tjekke om du har nye opdateringer, kan du i PigVision gå til "Hjælp" – "Check for opdateringer" og få PigVision til at søge efter en nyere version.Her får du enten beskeden, at nyeste version er installeret, eller at der er en ny version, som er tilgængelig og du kan vælge at opdatere til denne.


Har du ikke internet i stalden, kan du hente den nyeste version af programmet her: http://winopti.com/latestreleaseversion.exe 

Herefter kan du gemme på en USB nøgle, som du kan tage med ud i stalden for at installere den nyeste version.