Sokortet på skærmen.

Alle søer, som er oprettet under Søer/orner, har et sokort, hvor man kan få et overblik over soens data.

Du kan få adgang til sokortet på flere måder:                         

Klik på ikonet: på skrivebordet.

Vælg Sokort i menupunket Søer/Orner

Dobbeltklik på et sonr. i et hvilket som helst vindue. Så åbnes sokortet for den pågældende so og hvis du markerer en anden so, så rykker sokortet automatisk med til denne.

Sokortet er inddelt i fem afsnit:

 1. Første del omhandler oplysninger vedrørende soen
 2. Anden del omhandler kuldresultater
 3. Tredje del viser udvalgte nøgletal for dyret
 4. Fjerde del omhandler soens afgang
 5. Femte del viser bemærkninger, der er skrevet om soen.

Ikon til opsætning:

Følgende vindue åbnes når der klikkes på denne:


 1.  

 

 


 

Her kan du sætte flueben ved de ting, du ønsker at få vist på sokortet og afslutte med OK.

 • ”Vis resultat” til/fravælger afsnit 3 med nøgletal.
 • ”Vis afgang” til/fravælger afsnit 4 om afgang.
 • ”Vis tekst” til/fravælger afsnit 5 med bemærkninger.
 • ”Vis døde pattegrise” til/fravælger vinduet med døde pattegrise.
 • ”Vis overførte pattegrise” til/fravælger vinduet med overførte pattegrise.
 • ”Vis medicin” til/fravælger vinduet med de behandlinger, der er registreret på sonr.
 • ”Vis bemærkninger” til/fravælger vinduet med supplerende registreringer.

Hvis der sættes eller fjernes en markering i et af de 4 nederste punkter, så slår ændringen først igennem, når sokortet har været lukket ned og åbnet igen.Her kan vælges forskellige former for udskrift af sokortet på den aktuelle so.

Via ikonet Layout set up (det grønne ikon) kan du opsætte dit eget brugerdefinerede sokort, med de kolonner som passer bedst til din produktion. Når der bliver trykket på ikonet kommer følgende frem:

 


I denne boks vælger du, hvilken del af sokortet du ønsker at redigere:

 1. Første del omhandler oplysninger vedrørende soen
 2. Anden del omhandler kuldresultater
 3. Tredje del viser udvalgte nøgletal for dyret
 4. Fjerde del omhandler soens afgang

Når du har valgt, hvilken del af sokortet du vi redigere, så virker layout setup på samme måde, som i alle andre vinduer. Læs evt. quickguiden om Layout setup.Find besætningsdyr indtast sonummeret i øverste venstre hjørne og afslut med Enter. Du kan også bladre mellem dine besætningsdyr vha. pilene. (Viser kun aktive besætningsdyr)

 

Opret nyt sokort: Indtast et besætningsdyr/sonummer i venstre hjørne og afslut med enter. Hvis der ikke allerede findes et aktivt besætningsdyr med det pågældende nummer, vil følgende besked dukke op.

                                                                                  

 

 

 

Hvis du ønsker at oprette et nyt sokort klik på ja for at oprette. Hvis du ønsker at oprette et sokort med et nummer på et allerede afgået dyr, skal dyret oprettes under Søer/orner – Indgang

Udskrivning af sokort

Ved udskrivning af flere sokort kan du gå til Søer/Orner-menuen og vælge  "Udskriv sokort" eller klikke på ikonet ”Print sokort” på skrivebordet.

Øverst i vinduet er der en dropdown-boks kaldet "Selektion", hvor der er forskellige muligheder for at vælge sokort til udskrift.

 

 

 

 Hvis du her vælger "Indtast sonumre" skal du indatste de sonumre du gerne vil have printet sokortet for. 

Hivs du vælger "Løbegruppe skal indtastes" skal du skrive løbegruppe nummeret ind. Du kan godt skrive flere løbegrupper numre. Alle sokortene i løbegruppen udskrives.

Hvis du vælger "Løbedato"skal du indtaste den dato søerne er blevet løbet og alle sokrt på søerne der er løbet på denne dato udskrives.

Hvis du vælger "Faringsdato" skal du indtaste faringsdatoen og alle de sokort hvor soen skal fare denne dag udskrives. 

Hvis du vælger "Fravænningsdato" så udskrives sokort på de søer der har denne faringsdato. 

Hvis du vælger "Forventet faringsdato" så udskrives sokort på de søer der har denne forventede faringsdato.

Efter hvert valg af sonummer, løbegruppe nummer mm. skal der tastes ENTER

 

Opsætning af sokort-udskriften

Gå ind i Print sokort i menupunktet Søer/Orner eller klik på ikonet Print Sokort på skrivebordet. Klik derefter på "Opsætning af layout til sokort". I det vindue som åbner kan sokortene brugertilpasses. 

Toppen af sokortet har 3 sektioner.  Top venstre – Top midt - Top højre

Midten af sokortet er inddelt i 5 sektioner 1-5

Bunden af sokortet er inddelt i 3 sektioner – Bund venstre – Bund midte – Bund højre.

Alle sektioner kan tilpasses, når der trykkes på en sektion. 

Når du trykker på "Vis info", kan der vælges fra en drop-down-boks. Valgmulighederne er forskellige for hver sektion.