Statusværdien af et dyr udregnes som:

 

Basispris + kg gris * kr.pr.kg gris. 

Basisprisen er værdien af et liv, mens ”kg gris * kr.pr.kg gris” er værdien af de kg, som dyret vejer.

 

Bemærk: Statusværdier er ikke det samme, som handelsværdier.

 

Statusværdier kan indtastes i forbindelse med status og indgår i beregning af besætningsforskydningen, der både består af en ændring i lageret (mængdeforskydning) og ændring i værdien (prisforskydning).

 

 

SEGES laver løbende beregninger af statusværdier opgjort pr måned, disse finde på www.farmtalonline.dk