Checklisten viser dyr, som der skal følges op på, fordi de har overskredet det normale antal dage, for den næste hændelse. Du fastsætter selv kriterierne for, hvornår dyrene skal på checklisten.  Søer på checklisten er uproduktive og tæller kostbare spildfoderdage ud fra deres registreringer. Det er et godt mål, at have så få søer som muligt på checklisten, da det både sikrer en effektiv produktion og pålidelige registreringer til E-kontrollen og andre rapporter.

 

Dyr, som optræder på checklisten, kan være ”gået over tiden” mht. faring, fravænning eller løbning. De kan også være afgået, uden at der er blevet registreret en afgangsdato i programmet.

 

Checklisten finder du under menupunktet Management – Checkliste:  eller ved at klikke på ikonet på skrivebordet. 

 

Når du vælger at bruge checklisten, kommer der en dato i boksen. Du kan enten klikke på OK for at køre checklisten for dags dato, eller ændre datoen til den dato du ønsker. F.eks. til den dato, hvor du sidst tastede i programmet. Du kan indtaste datoen eller klikke på kalenderen i højre side og vælge en dato. Klik OK, når du har valgt. 

 

 

  

 

Du vil nu få en liste med dyr, som opfylder kriterierne for at komme på checklisten. Det højeste antal dage vil stå øverst. 


 

Det er ikke sikkert, at dit layout ser ud nøjagtigt som dette, men de grundlæggende principper er ens.   Du kan altid ændre i dit layout i layout setup. I bunden af listen kan du se, det samlede antal dyr, som betegnes som kritiske, i dette eksempel fra d. 7-6-2021, er det 46 dyr. 

 

For eksempel er sidste hændelse for so nr. 3146, en fravænning og hun har dermed været tom i 112 dage, så det er en so, der bør følges op på. 

 

I de registreringskolonner, der er på checklisten, her løbning, faring og fravænning, kan manglende registreringer laves direkte, uden at skulle ind i andre vinduer. På denne liste, kan du, som stort set overalt i PigVision, dobbeltklikke på sonummeret for at se sokortet og den fulde historik på soen.

 

Ønsker du at printe listen, klikker du på printerikonet i øverste højre hjørne.

Du kan ændre datoen for beregningen ved at klikke på kalenderikonet og vælge en anden dato. 


 

Baggrunden for de kritiske dage er specificeret under menupunktet Generelt – Opsætning – fanen Kritiske dage. Du kan også klikke på ikonet med skruenøglen inde på checklisten. Som udgangspunkt er angivet et sæt standardværdier, som kan ændres, så de passer til din produktion. 


 

Der er sektioner med polte, gylte og søer. Dyr kommer på tjeklisten, når de overskrider det antal dage, der er angivet i vinduet herover. Lav de ønskede ændringer og klik på OK, når du er færdig.

  

Hvis du ønsker er filtrere check listens dyr, kan du anvende den grønne filterlinje. Du vil måske kun se dyr, som har været diegivende i for lang tid. Højreklik på Kritiske dage tekst og vælg på listen. 

Her vælges Diegivningstid og dyr med ”for lang” diegivningstid vil vises.

 

Du kan også vælge af filtrere på antal dage. Placer musen i det grønne felt Kritiske dage, højreklik og vælg en af mulighederne på listen 

Du kan som altid fjerne og tilføje kolonner i layout set up i toppen at billedet .