”Tilstand” dækker over mange forskellige registreringer, eksempelvis vægt, spæktykkelse, adfærd og antal patter. 

 

Tilstande registreres i "Søer/Orner" - "Tilstand". 


Registrer sonummer og dato og udfyld kolonnen med den tilstand, som du vil registrere. 

 

Hvis du vil registrere tilstande som, for eksempel, spæktykkelse med henblik på at kunne lave analyser, der viser en udvikling fra en hændelse til en anden (eksempelvis fra løbning til faring) så skal tilstandene registreres i forbindelse med hændelserne.