”Tilstand” dækker over mange forskellige registreringer, f.eks. vægt, spæktykkelse, adfærd og antal patter. 

 

Tilstande registreres i menupunktet Søer/orner \ Tilstand. Registrer sonummer, dato og udfyld kolonnen med den tilstand, som du vil registrere. 

 

 

 

 

Hvis du vil registrere tilstande f.eks. spæktykkelse med henblik på at kunne lave analyser, der viser en udvikling fra en hændelse til en anden, f.eks. fra løbning til faring, så skal tilstandene registreres i tilknytning til hændelserne, se FAQ-en ”Hvordan registrerer jeg spæktykkelse?”