For at kunne registrere en løbning, skal der først registreres en indgang, så de har et sonummer, derefter kan løbningen registreres under "Løbning" eller direkte på sokortet.