Hver gang, der fremkommer et +, skyldes det, at der er yderligere data til rådighed. Klik på plusset og kolonnen udvides, så der fremkommer flere oplysninger helt ned til enkeltdyrsniveau.