Hver gang, der fremkommer et plus-tegn ("+"), skyldes det, at der er yderligere data til rådighed. 

Klik på "+" og kolonnen udvides, så der fremkommer flere oplysninger helt ned på enkeltdyrsniveau.