”Afvigelseskolonnen” vil vise dig, hvor langt du er fra din plan/dine mål. Registrer et plan-/måltal i kolonnen ”Plan” og differencen vises i afvigelseskolonnerne.