”Afvigelseskolonnen” viser dig, hvor langt du er fra din plan/mål.

Du kan registrere et plan-/måltal direkte i kolonnen ”Plan”

Herefter vil differencen vises i afvigelseskolonnerne.