Det er ret simpelt at opsætte begrænsninger i analyser. Du kan opsætte begrænsninger i mange af analyserne og samme principper gælder i dem alle. 

Vælg en effektanalyse ved at gå til "Analyse søer" - "Effektanalyse" (Her vælges "Faring" - "Diegivningsperiode"). 


Klik på "Redigér" under boksen "Begrænsninger". 

Begrænsningsboksen kan både være i midten og i bunden af vinduet, men er altid i venstre side.

 


Efterfølgende kommer et nyt vindue op, hvor du kan vælge om begrænsningen skal være på dyre- eller kuldniveau. Dobbeltklik på den ønskede begrænsning og afslut med "Ok" for at få dem med i analysen. 


Herefter kan du beregne analysen.