Hvordan kan jeg lave et nyt layout til et registreringsbillede?

Ved siden af det nuværende layout er der en lille drop-Down pil – klik på denne og du kan se valgmuligheden Kopi. Det eksisterende layout kan nu kopieres og omdøbes efter eget valg, afsluttende med at trykke Enter.

Nu kan du via layout set up ændre i hele layoutet, lige som du ønsker det og det gemmes med det navn, du har givet det og det kan vælges på listen.

OBS: Husk at omdøbe hele navnet. Hedder dit layout stadig PigVision, vil layoutet bliver overskrevet ved næste opdatering af programmet.