Ønsker du at registrere flytninger af ammegrise, er der flere muligheder. 


Du kan anvende både farings- og fravænningsbilledet. Gå til "Søer/Orner" og vælg enten "Faring" eller "Fravænning" for at få vinduet frem. 


Her kan du tilføje kolonnen "Flyttet pattegrise"


I denne kolonne kan du taste antallet af fjernede eller tilføjede grise. Du taster antallet af grise, der er tilføjet eller du taster – (minus) antallet af grise, der er taget fra. 

 

Alternativt kan du taste grisene i kolonnerne "Lagt til" eller "Fjernet" i menupunktet ”Søer/Orner” – ”Overfør pattegrise”