Hvis du ønsker at registrere flytninger af ammegrise, er de flere muligheder. Du kan

anvende både farings- og fravænningsbilledet. Kolonnen ”Flyttet pattegrise” skal tilføjes og du kan her taste antallet af fjernede eller tilføjede grise. Du taster antallet af grise, der er tilføjer eller du taster – (minus) antallet af grise, der er taget fra. 

 

Alternativt kan du taste grisene i menupunktet ”Søer/Orner” – ”Overfør pattegrise”.