Først skal du oprette alle medarbejderne. Se her hvordan du gør det.

I vinduet "Løbning" skal kolonnen "Kode" under overskriften "Medarbejder" med. Dette gøres ved at klikke på ikonet "Layout setup" eller højreklikke på overskriften "Medarbejder". 

Tilføj kolonnen ved at sætte flueben i "Kode"


Klik derefter "Ok"


Når du fremover laver en løbning, kan du tilføje en medarbejderkode på alle løbningerne. 

Du kan senere lave en analyse.