Online - PigVision

Bestil nyt password til PigVision Online
Gå til www.agrovision.com     Klik på     Klik herefter på det ønskede sprog i venstre side, klik herefter på linket for glemt password    ...
Thu, 4 Nov, 2021 at 9:11 AM
Hvordan sætter jeg en checkliste op og hvordan læser jeg den?
Checklisten viser dyr, som der skal følges op på, fordi de har overskredet det normale antal dage, for den næste hændelse. Du fastsætter selv kriterierne fo...
Thu, 17 Jun, 2021 at 1:44 PM
Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?
Layouts brugers overalt i PigVision lige fra indtastninger til rapporter. I denne guide vil vi vise dig, hvordan du kan lave dine egen layouts, så de er til...
Mon, 21 Jun, 2021 at 11:09 AM
Hvordan bruger jeg filterlinjen?
Filterlinjen kan stort set overalt i PigVision bruges til at begrænse en søgning, så kun de ønskede registreringer vises. Der kan sættes flere filtre op på ...
Tue, 22 Jun, 2021 at 3:59 PM
Dataudveksling – PigVision DG Nucleus
Formål: At levere reproduktionsregistrering til DG’s avlsdatabase og modtage indekser på besætningens avlsdyr.   For at dette kan ske, skal PigVision vær...
Thu, 2 Sep, 2021 at 1:38 PM
Quick guide til medicinregistrering
Inden du kan begynde at registrere medicin, skal du have oprettet journaler. Hvis din dyrlæge anvender WinVet (et program, som bruges af nogle dyrlæger i Da...
Wed, 7 Jul, 2021 at 11:23 AM
Sådan læses afstemningsbilledet på e-kontrollen for søer
I den bedste af alle verdener passer afstemningen perfekt, når man har indtastet sine statustal. Indimellem sker det, at ligningen ikke går op, herunder er ...
Thu, 17 Jun, 2021 at 1:48 PM