I PigVision er det muligt automatisk at få importeret SPF’S omsætninger af grise.

Fordele:

  • Slipper for manuelle indtastninger
  • Oplysningerne er akkurate
  • Kommer automatisk
  • Oplysninger om sundhedsstatus på dyrene
  • Oplysninger om leverandørens CHR. nr. og navn.

Et billede, der indeholder tekst, indendørs, skærmbillede, skab

Automatisk genereret beskrivelse

For at få vist Sundhed og Leverandør skal disse felter tilføjes til billederne. Dette gøres via og beskrives under Tilføj eller fjern kolonner fra et layout.

 

Bemærk, at den pris, der oplyses fra SPF ikke indeholder tillæg/fradrag og derved er det prisen for grisene beregnet på baggrund af den beregnede smågrisenotering.

Derudover oprettes Køber/Sælger automatisk under Generelt – Forretningsforbindelser med chr.nr. og navn.

 

Hvordan kommer jeg i gang

Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, skal du kontakte supporten hos AgroVision, som legaliserer din programnøgle og dit CHR-nummer/CHR-numre.

Send en mail til Support-dk@agrovision.com med følgende oplysninger:

Navn og Adresse.

Hvilke chr.nr. drejer det sig om. (Dine egne chr.nr.)

Hvilken nøgle anvendes. Det findes i menuen under Hjælp – Om .

Her finder du nøglenr. og tlf.nr. og navn

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Opsætning i PigVision

Vælg Generelt – Lokation

Her skal der være chr.nr. på hver  enkelt lokation.

’Type’ skal være sted.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse