Når du vil afgå en so ved at registrere en afgangsdato, så er der nogle få regler, som gælder:  • Hvis det er en diegivende so, skal hun fravænnes med 0 grise før du kan registrere en afgang. Tryk 0 og Enter
  • Hvis opsætningen indeholder registrering af fravænningsvægt, så skal denne registreres selv ved 0 fravænnede grise. Tryk 0 og Enter
  • I stedet kan du også vælge at overføre pattegrisene eller registrere dem som døde.
  • Afgangsdato skal ligge efter seneste hændelse på soen. F.eks. hvis en so er flyttet til en anden lokation eller har fået medicin, så skal afgangsdatoen være lig med eller senere end disse hændelser.

Figur 1 Eksempel på diegivende so med pattegrise.