Når jeg vælger Avl - Ungdyr og søger efter et ungdyr, kan jeg ikke finde det.

Når du taster et ID nummer i filterlinjen og der ikke kan findes nogen dyr, kan det skyldes, at dyret allerede er ændret til et stamdyr. Sådan tjekker du dette.


Vælg Søer/Orner - Dyr - PigVision - Stamdyr

I dette vindue placeres markøren et i den grønne filterlinje og tryk på det rød kryds i toppen. Så sikrer du dig at filter linjen er tom.

Derefter taster du ID nummer i det korrekte felt i filter linjen. Hvis der findes et dyr i databasen med dette ID nummer, vil det blive vist her. Når du kigger under Dyrtype, kan du se, om dyret allerede er ændret til et Besætningsdyr. 

 

Bemærk:

Hvis du udveksler data med et avlsselskab, skal du bruge det relevante felt for søgningen.

Under 'Søer/Orner - Dyr - PigVision - Stamdyr' kan du finde alle enkeltdyr i databasen. Under 'Avl - Ungdyr' findes alene dyrtypen 'Ungdyr'.


Relaterede emner:

Filter linje, sortering og sumlinje