Afgang

Her registrerer du alle afgange på alle typer stamdyr i besætningen. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få en oversigt over afgåede dyr, der tidligere er indtastet i dette registreringsvindue. Ved at indtaste et dyrnr. på en so med en tidligere afgang, kommer soen frem, og du kan derved rette i afgangsoplysningerne vedr. denne.

De generelle ikoner øverst i vinduet er beskrevet under Generelle ikoner.

 ved at klikke på det første printer ikon, udskriver du listen over de dyr du registrer afgange på, som den ses i vinduet. Du kan også vælge et andet layout til udskriften ved at klikke på Layout og ved derefter at klikke på det sidste printer ikon, udskriver du listen i det valgte layout

 ved at klikke på det første printer ikon, udskriver du dyrets sokort ud fra layoutet Layout. Du kan vælge et andet layout til udskriften ved at klikke på Layout og ved derefter at klikke på det sidste printer ikon, udskriver du listen i det valgte layout

Ikon for Eksportér, hvorved du kan eksportere afgange til en hvilken som helst placering i computerens stifinder, hvilket kan benyttes, hvis du har solgt stamdyr til en anden besætning. Hvorledes dette benyttes er yderligere uddybet herunder i afsnittet Eksporter stamdyr

Dyrnr.: Her registrerer du dyrets dyrnummer

Afgang Dato: Her registrerer du afgangsdatoen

Afgang Type: Her vælger du i dropdown-boksen, hvorledes soen er afgået. Under Generelt – Årsagsopsætning, vælger du hvilke årsagskoder, du vil benytte til afgangstyper. Dette gør du, ved at vælge kolonnerne ”Brugt som” til

Afgang Årsag: Her kan du koble en årsag på afgangen og du ser de mulige årsager ved at klikke på  eller benytte F5-tasten. Du vælger årsagen ved at dobbeltklikke på denne. Under Generelt – Årsagsopsætning vælger du, hvilke årsagskoder du vil kunne benytte i dette registreringsvindue. Dette gør du, ved at vælge kolonnerne ”Brugt som” til

Avanceret

Ved at benytte Layout setup kan du vælge flere kolonner til. Dog bør du først oprette dit eget layout, hvilket er uddybet under Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?

I eksemplet herunder er der valgt kolonner til vedr. sidste medicinering, dvs. her ses, hvornår søerne sidst er medicineret samt hvor mange tilbageholdelsesdage, der er registreret på den aktuelle journal.

Eksporter stamdyr

Du kan sælge tomme og drægtige dyr og i den anledning eksportere deres sokort. Hvis du forsøger at eksportere en diegivende so, vil du se en fejl-besked, da dette ikke kan lade sig gøre. Du eksportere sokort ved at:

  • Kopier layoutet og kald det Eksport
  • Klik på ikonet  og gå hen under fanebladet Special funktion
  • Vælg Eksport og klik Ok
  • Vælg derefter en afgangsdato og klik Ok, hvorefter du kommer tilbage til selve registreringsvinduet "Afgang"
  • Indtast derefter dyrenumret/dyrenumrene, som du ønsker at eksportere og klik Enter, hvorefter programmet selv udfylder afgangsdato (den du indtastede før) og afgangsårsagen Solgt
  • Når du har indtastet de aktuelle dyr, som du ønsker at eksportere, klikker du på , hvorefter computerens stifinder åbner og du gemmer filen det ønskede sted og klikker Ok

Derved er stamdyrene eksporteret og har haft en afgang i besætningen og du kan sende filen til køberen af dine stamdyr, så disse kan importeres i dennes besætningen.

Bemærk: Når du modtager en eksportfil og den ønskes importeret, er der informationer, som kan give konflikt ved import:

  •  Avls ID må ikke eksisterer i den database, som du ønsker at importere til i forvejen. 
  • Fravænninger skal have en fravænningsvægt HVIS valget for opsætningen 'Indtastning regel for vægt' under Generelt - Opsætning - Validering - Sodata 2 er sat til 'Skal indtastes'.

Relaterede emner:

Find afgåede dyr

Opsætning af årsager til brug ved registreringer.

Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?