Under Søer/Orner - Afgang registrerer du alle afgange på alle typer stamdyr i besætningen. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få en oversigt over afgåede dyr, der tidligere er indtastet i dette registreringsvindue. Ved at indtaste et dyrnr. på en so med en tidligere afgang, kommer soen frem, og du kan derved rette i  afgangsoplysningerne på denne.

Ved at klikke på ikonet Eksportér, vist i cirklen på billedet herover, kan du eksportere afgange til en hvilken som helst placering på dit C-drev.

Dyrnr.: Her registrerer du dyrets dyrnummer

Afgang Dato: Her registrerer du afgangsdatoen

Afgang Type: Her vælger du i dropdown-boksen, hvorledes soen er afgået. Under Generelt – Årsagsopsætning, vælger du hvilke årsagskoder, du vil benytte til afgangstyper. Dette gør du, ved at vælge kolonnerne ”Brugt som” til

Afgang Årsag: Her kan du koble en årsag på afgangen og du ser de mulige årsager ved at klikke på F5 eller Søg-ikonet. Du vælger årsagen ved at dobbeltklikke på denne. 

Vær opmærksom på at dyret skal have et ID-nummer fx DanBred avlsID, DG avlsID eller et ID-nummer.

Eksporter stamdyr

Du kan sælge tomme og drægtige dyr og eksportere deres sokort. Hvis du forsøger at eksportere en diegivende so, vil du se en fejl-besked, da dette ikke kan lade sig gøre. Du eksportere sokort ved at:

  • Kopier layoutet og kald det Eksport
  • Klik på Layout setup og gå hen under fanebladet Special funktion
  • Vælg Eksport og klik Ok
  • Vælg derefter en afgangsdato og klik Ok, hvorefter du kommer tilbage til selve registreringsvinduet "Afgang"
  • Indtast derefter dyrenumret/dyrenumrene, som du ønsker at eksportere og klik Enter, hvorefter programmet selv udfylder afgangsdato (den du indtastede før) og afgangsårsagen Solgt
  • Når du har indtastet de aktuelle dyr, som du ønsker at eksportere, klikker du på Eksport-ikonet hvorefter computerens stifinder åbner og du gemmer filen på dit C-drev og klikker Ok

Derved er stamdyrene eksporteret og har haft en afgang i besætningen og du kan sende filen til køberen af dine stamdyr.

Eksport af gylte:

I tilfælde af at din kunde ikke har PigVision og du har solgt gylte til kunden, kan du fremsøge dyrene i løbebilledet/løbelisten. Herefter trykker du CTRL + e og listen eksporteres til et Excel dokument. Dette kan du gemme (som CSV fil) og sende.