Årsagsopsætning findes under Generelt - Årsagsopsætning

Her ses de koder/årsager, som kan knyttes til en række registreringer i programmet. Derudover kan du også oprette dine egne koder og årsager, hvilket du gør i den tomme hvide linje i bunden af vinduet. Derudover kan du også vælge, ved hvilke registreringer, du vil benytte hvilke koder/årsager.

De generelle ikoner øverst i vinduet er beskrevet under Generelle ikoner.

Ikon for Træstruktur, dvs. hvis du benytter Del af, kan dette her ses som træstruktur

 Her kan koder/årsager sendes til DB check

 Her kan det ses hvilke koder/årsager, der er i brug i programmet

Ikon for Eksport, dvs. her kan du eksportere koder/årsager til en hvilken som helst placering i computerens stifinder

Ikon for Import. Dvs. her kan du importere koder/årsager fra en hvilken som helst placering i computerens stifinder

Kode/Navn: Kode/navn er valgfri. Dog skal koden være entydig. 

Status: Her kan vælges hvorvidt koden/årsagen er ny, aktiv, passiv eller kan slettes. I filterlinjen i Status-kolonnen er der sat en filtrering op, så du som standard kun ser årsager, hvis status er Ny eller Aktiv. Hvis du ønsker også at se de resterende koder, fjerner du filtreringen

Anbefaling: Sæt koder, der ikke anvendes mere, til status Passiv. Det sikrer, at der ikke ved en fejl registreres på koden længere f.eks. på de mobile løsninger.

Avanceret

Ved at benytte Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det? kan du vælge flere kolonner til. Dog bør du først oprette dit eget layout.

I eksemplet herunder er kolonnerne ”Brugt som” valgt til. Ved at sætte flueben ud for de forskellige koder, vælger du ved hvilke registreringer, du vil kunne benytte den aktuelle kode/årsag.

Hvis du ønsker f.eks. kode 60 Klove anvendt til dødsårsag såvel som Aflivet årsag og Afgangsårsag til besætningsdyr. Så skal alle tre flueben sættes under 'Benyttes til besætningsdyr - Afgang'Relaterede emner:

Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?