Hvis du vil lave en backup af dine PigVision data, går du ind i “Generelt” og vælger: “Udlæs backup”. Du kan nu gemme den på din computer eller sende den til din rådgiver.  

Du kan også oprette din rådgiver under “Generelt” - “Forretningsforbindelser” og sætte flueben i “Send webbackup”.

Når du nu trykker på "Web backup"-ikonet på forsiden af programmet, bliver der sendt en back up til AgroVision og du vil blive spurgt, om du ønsker at sende til rådgiver.