Hvis du vil registrere løbning på en gruppe af søer/gylte, kan du gøre dette på din arbejdsliste. Åben den via “Management” og vælg “Arbejdsliste”. Her skal du sætte et flueben ud for “Løbeliste” og klikke på “Registreringsliste”, vist i den grønne cirkel: 

 

Figur 

 

Dog skal du være opmærksom på, at du ikke kan gøre dette på avlssøer, da der så skal indtastes en orne samtidig.