Du skal anvende ”Indgang”, når du køber dyr og ”Afgang”, når du sælger dyr. 

Interne flytninger tastes under ”Flytning”.